Novinky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie pro obec Pokojov v úterý 6. 11. 2018 od od 07:30 do 15:00 hod.

Více informací zde.

Ve dnech od 26. do 29. 10. 2018 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner, kam lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, aj.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Pokojov konané 5. a 6. října 2018 naleznete zde.

V období od 8. 10. – do 15. 10. 2018 dojde k úplné uzavírce silnice II/388 v úseku mezi obcemi Březí nad Oslavou a Pokojov (most ev.č.: 388-001). Objízdná trasa vede přes obce Březí nad Oslavou, Nové Veselí, Bohdalov a Pokojov. Objízdná trasa je obousměrná bez rozlišení druhů vozidel.

Mapa objízdné trasy

Od října 2018 se přechází na zimní harmonogram svozu komunálního odpadu. Odpad bude odvážen zase každý pátek. 

Ženy SDH Pokojov srdečně zvou na POUŤOVÝ TURNAJ V NOHEJBALE. 
Sraz účastníků je v sobotu 22. září ve 14:30 hod. na hřišti. 1. místo: polibek "nejhezčí" hasičky.

Na základě vydání nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme občany, že informační zprávy na mobilní telefon budou od 1. 9. 2018 zasílány pouze občanům, kteří potvrdí souhlas se zasíláním SMS zpráv novou přihláškou. Přihlášku (včetně souhlasu se zpracováním údajů) lze odevzdat zastupiteli obce Pokojov, osobně na úřadu, emailem (sken, foto dokumentu s podpisem). 

Přihlášeným občanům budou i nadále bezplatně zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování zvířat, odvozy odpadů, o dění v obci atd. Služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Pokojov, osoby dlouhodobě žijící v Pokojově a osoby vlastnící nemovitost v obci.

Přihláška (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů)

 

Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a snižující se vydatnosti pramenů,

žádáme občany o úsporná opatření ve spotřebě vody.

Prosíme, abyste zodpovědně nakládali s vodou,

omezili nadbytečnou spotřebu vody,

nenapouštěli bazény, nádrže a neprováděli jiné nehospodárné činnosti.

Záznamy: 25 - 32 ze 126
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

                    

SDH POKOJOV

webové stránky sboru

                    

INFORMAČNÍ SYSTÉM

VYHLEDÁVAČ
VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
www.neuvoo.cz

KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Napište nám