Novinky

Na základně ochrany osobních údajů (GDPR) sdělujeme občanům, že na všech společenských a sportovních akcích pořádaných obcí Pokojov a SDH Pokojov mohou být pořizovány fotografie, které mohou být zveřejňovány v tisku a na webových stránkách obce, sboru. Každý účastník na těchto akcích dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích.

Podrobné informace o změnách ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 naleznete zde.

Bližší informace o změnách ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018 naleznete zde.

V období od 16. 7. – do 14. 10. 2018 dojde v rámci stavby k úplné uzavírce silnice III/35429 v obci Pavlov. Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, III3536, III3537, III/35431 přes zastavěné území obce Radostín nad Oslavou, obce Znětínek, obce Pokojov, městyse Bohdalov, obce Rudolec, obce Kyjov.

Mapa objízdné trasy

Při příležitosti 665 let výročí obce byla v květnu vydána kniha o Pokojově s názvem Historie a vývoj osídlení obce do poloviny 19. století, kterou zpracoval známý autor mnoha historických knih pan Jaroslav Sadílek. Kniha je zpracována na podkladě dostupných archívních materiálů a dochovaných hmotných pramenů. Obsahuje podrobný přehled historie obce Pokojov od nejstarších dob do poloviny 19. století, vývoj historických budov, základní přehled majitelů jednotlivých domů a dále vývoj sídelní struktury obce. Kniha je doplněna kopiemi archívních materiálů, zejména plánů a map, vztahujících se k vývoji památek a obce.
Prodej knihy se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 od 16:00 do 17:00 hod. v budově Kulturního domu. Cena knihy je 300 Kč.

V období od 15. 6. – do 13. 9. 2018 dojde v rámci stavby k úplné uzavírce silnice III/35429 v obci Pavlov. Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, III3536, III3537, III/35431 přes zastavěné území obce Radostín nad Oslavou, obce Znětínek, obce Pokojov, městyse Bohdalov, obce Rudolec, obce Kyjov.

Od května se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). V naší obci budou svozy probíhat v SUDÝCH týdnech. Svozovým dnem i nadále zůstává pátek.

Svozový plán:

27. 4. -  ANO

4. 5. - ANO

11. 5. - NE

18. 5. - ANO a dalších 14 dní sudý pátek

Ve dnech od 27. 4. do 30. 4. 2018 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner, kam lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, aj.

Záznamy: 33 - 40 ze 126
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

                    

SDH POKOJOV

webové stránky sboru

                    

INFORMAČNÍ SYSTÉM

VYHLEDÁVAČ
VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
www.neuvoo.cz

KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Napište nám